Welkom bij Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen

Zwemvereniging De Ronde Venen is een vereniging met heel veel enthousiaste vrijwilligers die onder andere de opleidingen verzorgen voor:

  • Diploma Zwemmen: de ABC-diploma’s, zwemvaardigheidsdiploma’s en survivaldiploma’s op de zaterdagochtend
  • Zwemmend Redden: de diploma’s op het gebied van zwemmend redden op de woensdagavond
  • Varend Redden: diploma’s op het gebied van de waterhulpverlening van Reddingsbrigade Nederland

Lees meer...

Samenvatting verslag Algemene Vergadering 2017

Op 9 oktober hebben wij onze jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in OBS De Eendracht. Aanwezig waren 17 leden, inclusief het bestuur. Hans opent de vergadering en geeft aan wat het bestuur de afgelopen vijf maanden heeft gedaan: elkaar leren kennen, onderling de functies verdeeld, een overzicht gekregen van de lopende zaken en hierin prioriteiten gesteld, het kernteam is afgesloten en er is naar de Algemene Vergadering toegewerkt. Hieronder volgt een korte samenvatting van de andere punten, die besproken zijn. Uiteraard volgt er ook nog een officieel verslag, maar wij willen onze leden zo snel mogelijk informeren. Het is dan ook geen compleet verslag, maar een opsomming van punten waarvan wij het belangrijk vinden dat leden die sneller kunnen consumeren.

Lees meer...

Nieuwsbrief juni 2017

Zoals veel van jullie weten, is er op woensdagavond 5 april 2017 een Bijzondere Algemene Vergadering geweest. De aanleiding van deze vergadering was het vormen van een nieuw bestuur. Marijke Burger en Roel Westenbrink hebben zich afgelopen jaren dapper ingezet, ondanks dat de druk op hen hoog was. Lees verder in de volledige eerste nieuwsbrief, waarin alle bestuursleden zich voorstellen.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over Zwemvereniging De Ronde Venen?

Neem contact met ons op via de onderstaande formulieren. Onze vrijwilligers proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

Bereikbaarheid

Zwembad Veenweidebad

Ontspanningsweg 1, Mijdrecht (Routebeschrijving)

Botenhuis Reddingsbrigade Vinkeveense plassen

Herenweg 196,Vinkeveen (Routebeschrijving)

Postadres

Postbus 203,3640 AE Mijdrecht

Contactformulier

klik hier

Kamer van Koophandel

40479510 te Utrecht

Bankrelatie

Rabobank NL90 RABO 0146 7613 75

 

Lidmaatschap ZDRV

inschrijfformulier Zwemvereniging De Ronde Venen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of, indien het seizoen reeds begonnen is, tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 

Het inschrijfformulier is hier rechts te vinden.

Contributies

Er wordt gezwommen van september tot en met juni met uitzondering van de schoolvakanties in het basisonderwijs in de gemeente De Ronde Venen. De vakanties zijn in de agenda op deze website vermeld.

De contributie bestaat uit de verenigingscontributie en de contributie van de afdeling(en) waaraan men deelneemt. 
De contributies voor het seizoen 2017/2018 bedragen:

Verenigingscontributie €   25,50
Afdeling Diploma Zwemmen € 170,00 voor jeugdleden
€ 192,00 voor leden
Afdeling Zwemmend Redden € 102,00 voor jeugdleden
€ 123,00 voor leden
Afdeling Varend Redden kosten voor de cursussen waaraan men deelneemt

Jeugdleden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) jonger dan 16 jaar zijn.
Leden zijn personen die aan het begin van het seizoen (1 augustus) 16 jaar of ouder zijn.

Bij instroming tijdens het lopende seizoen wordt de contributie naar rato berekend.

De contributies voor het lopende seizoen worden tijdens de Algemene Vergadering in september of oktober vastgesteld.

Als men voor een vol seizoen contributie betaalt, is op de verenigingscontributie een gezinskorting van toepassing waarbij het eerste lid de volledige verenigingscontributie betaalt en elk volgende lid, dat op hetzelfde adres woont, € 2,00 korting krijgt.

Tegemoetkoming Stichting Jongeren Actief

Gezinnen met een klein inkomen kunnen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar (mogelijk) een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten via de Stichting Jongeren Actief.
Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingjongerenactief.nl

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk voor 1 juli te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij niet of niet tijdig opzeggen is de contributie voor het gehele (volgende) seizoen verschuldigd.

Adres ledenadministratie:

Zwemvereniging De Ronde Venen
Postbus 203
3640 AE  MIJDRECHT

Email: Contactformulier

Aansprakelijkheid

De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.