Nieuwsbrief juni 2017

Zoals veel van jullie weten, is er op woensdagavond 5 april 2017 een Bijzondere Algemene Vergadering geweest. De aanleiding van deze vergadering was het vormen van een nieuw bestuur. Marijke Burger en Roel Westenbrink hebben zich afgelopen jaren dapper ingezet, ondanks dat de druk op hen hoog was. Lees verder in de volledige eerste nieuwsbrief, waarin alle bestuursleden zich voorstellen.