Bestuursvergadering 9 april 2018

Ook deze keer weer een aantal punten uit de bestuursvergadering die wij voor alle leden interessant vinden

 

  • De datum van de Algemene Vergadering is vastgesteld op maandagavond 1 oktober, in Hotel Marickenland. Dit was één van de matches op de beursvloer.
  • In de huidige tijd wordt er steeds meer van foto en video gebruik gemaakt en wij zijn daar als vereniging geen uitzondering op. Nu moet je tegenwoordig actief toestemming krijgen van leden om deze beelden te mogen maken en te publiceren. Wij gaan hier beleid op maken om zo praktisch mogelijk aan de wettelijke verplichting te voldoen. Uiteraard gaan we hiervoor ook buiten de deur kijken. Wordt vervolgd...
  • Tot op heden hebben wij met de vertrouwenspersoon van NOC*NSF gewerkt, echter lijkt het ons een goede zaak om daarnaast twee interne vertrouwenspersonen te hebben. Wij gaan hiervoor mensen actief benaderen en deze een training aanbieden. Ook dit krijgt een vervolg.
  • Omdat we nog geen nieuwe website hebben of aan het ontwikkelen zijn willen we de meest belangrijke aanpassingen aan de huidige doen. Hiervoor wordt de werkgroep voor de website weer bijeen geroepen. Hopelijk kunnen we dan weer op één of twee avonden de nodige slagen maken.
  • De klachtenprocedure die nu alleen bij DZ bestaat gaan we aanpassen en laten gelden voor de hele vereniging.
  • Voor de communicatietraining van Forward, die voortkomt uit de Beursvloer, hebben we besloten om die te gebruiken om de onderlinge communicatie tussen verschillende afdelingen, functionarissen, commissies en het bestuur te verbeteren. Hiervoor wordt al het kader uitgenodigd dat meer doet dan alleen lesgeven.

Tot zover deze keer. De volgende vergadering is alweer op 24 april.