Bestuursvergadering 24 april 2018

Ook deze keer weer wat zaken uit de bestuursvergadering

Nieuwsbrief

We besluiten om de nieuwsbrief te blijven uitgeven en blijven streven naar 6 keer per jaar. Omdat de website tegenwoordig een stuk beter gevuld wordt, gaan we die als basis gebruiken. Standaard komen in elke nieuwsbrief de nieuwsartikelen die sinds de vorige nieuwsbrief zijn geplaatst. Zo blijven ook leden die de website niet volgen op de hoogte van het wel en wee binnen onze vereniging. Ook komen de zaken uit de kalender voor de komende twee maanden in de nieuwsbrief, eventueel aangevuld met wat extra uitleg. Tot slot komen er zaken, die wij wel voor alle leden van belang vinden, maar niet voor de hele wereld, in de nieuwsbrief.

Kaderuitje 2018

We stellen de locatie voor het kaderuitje 2018 vast. Uiteraard volgen we het advies van de Evenementencommissie. Waar het is, houden we nog even geheim.

Overleg met de Zwem- en polovereniging de Amstel

Er is overleg geweest en we nemen het verslag door. Hierna keuren we de verhoging goed om gebruik te mogen maken van de airco. Hopelijk wordt het hiermee nog prettiger vertoeven in Bubbels.

Aanwezigheid bij elementair zwemmen

Het blijkt al een tijdje dat een aantal jeugdleden bij het elementair zwemmen op de zaterdagochtend regelmatig niet aanwezig is. Omdat deze kinderen er langer over doen om hun zwemdiploma te halen en wij een grote wachtlijst hebben, betekent dit dat die alleen maar langer wordt. Aangezien wij als vereniging de veiligheid op en in het water groter willen maken door onder andere zoveel mogelijk mensen te leren zwemmen, druist dit tegen de verenigingsgedachte in. Zie ook onze missie en visie. Vandaar dat wij zijn gestart met het nadenken over een verplichte aanwezigheid van bijvoorbeeld 75%.

De volgende vergadering is op maandagavond 14 mei.