Bestuursvergadering 15 mei 2018

Hierbij weer een overzicht van zaken die wij vanuit de bestuursvergadering met jullie willen delen.

  • We hebben een uitnodiging voor de algemene vergadering van Reddingsbrigade Nederland gehad. Helaas kunnen we niet.
  • We gaan een overzicht maken met 'Hoe-werkt-wat' voor het kader. Uiteindelijk moet dit onderdeel van het kaderboekje worden.
  • Op 12 mei is het kinderuitje geweest. Er zijn 17 kinderen mee geweest en die hebben volop genoten. We mogen het dus gerust een succes noemen.
  • Het vervolg van de beursvloer is besproken, details worden overgelaten aan het groepje wat met de beursvloer bezig is.
  • We gaan op zoek naar twee interne vertrouwenspersonen, naast de huidige mogelijkheid via de NCS en NOC/NSF.
  • We hebben uitgebreid over de gevolgen van de AVG gesproken. Hier zijn we nog lang niet mee klaar, maar de eerste acties zijn uitgezet. Dit gaat invloed op heel veel zaken binnen de vereniging hebben, zeker niet alleen bij het bestuur.

Tot zover weer een update vanuit het bestuur.

Bestuursvergadering 24 april 2018

Ook deze keer weer wat zaken uit de bestuursvergadering

Nieuwsbrief

We besluiten om de nieuwsbrief te blijven uitgeven en blijven streven naar 6 keer per jaar. Omdat de website tegenwoordig een stuk beter gevuld wordt, gaan we die als basis gebruiken. Standaard komen in elke nieuwsbrief de nieuwsartikelen die sinds de vorige nieuwsbrief zijn geplaatst. Zo blijven ook leden die de website niet volgen op de hoogte van het wel en wee binnen onze vereniging. Ook komen de zaken uit de kalender voor de komende twee maanden in de nieuwsbrief, eventueel aangevuld met wat extra uitleg. Tot slot komen er zaken, die wij wel voor alle leden van belang vinden, maar niet voor de hele wereld, in de nieuwsbrief.

Lees meer...

Bestuursvergadering 9 april 2018

Ook deze keer weer een aantal punten uit de bestuursvergadering die wij voor alle leden interessant vinden

 

  • De datum van de Algemene Vergadering is vastgesteld op maandagavond 1 oktober, in Hotel Marickenland. Dit was één van de matches op de beursvloer.

    Lees meer...

Bestuursvergadering 14 maart 2018

Op woensdagavond 14 maart hebben we weer vergaderd. Helaas is deze keer het verslag wat later dan gewenst, maar ook bestuursleden hebben meerdere prioriteiten. Zoals gebruikelijk kort een paar punten die we besproken hebben en nuttig vinden om met jullie als leden te delen.

Lees meer...

Bestuursvergadering 7 februari 2018

Op 7 februari hebben we weer vergaderd. Eigenlijk al eerder, op 17 januari, maar dat was een extra vergadering. Hiervan zullen we kort wat zaken in dit verslag aanhalen.

Lees meer...

Bestuursvergadering 10 januari 2018

Wij willen graag meer transparantie naar en betrokkenheid van de leden van de ZDRV. Vandaar dat wij vanaf heden van elke bestuursvergadering een kort verslag op onze website zullen plaatsen. Op dit moment kunnen leden nog niet inloggen, dus moeten wij deze verslagen openbaar plaatsen. Dit betekent ook dat wij zeker niet alles hier neer kunnen zetten en ook zeker namen van personen niet zullen noemen. Wij hopen dat dit initiatief wordt gewaardeerd.

Lees meer...