Foto- en videobeleid

Voor het maken en publiceren van foto's en video's hebben wij toestemming van de betrokkene of namens de betrokkene nodig. Hiertoe wordt vooraf algemene toestemming gevraagd. Wij plaatsen alleen smaakvolle en niet-compromitterende foto's en video's. Het kan voorkomen dat iemand een reeds gepubliceerde foto of video, niet (meer) geschikt vindt. In dat geval zullen wij deze zo spoedig mogelijk van onze website of van onze sociale media verwijderen. Bij publicatie in gedrukte media is dit uiteraard niet mogelijk.
Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen is niet aansprakelijk voor foto's gemaakt door anderen. Wel vragen wij anderen zo min mogelijk foto's van andere (jeugd)leden te maken zonder hun toestemming of die van de ouders of verzorgers.
De toestemming is opgedeeld in zes categorieën, te weten voor:

  1. het intern gebruiken van de foto's en video's ten behoeve van opleiding,
  2. het publiceren van foto's en video's op onze website achter een login, dus alleen zichtbaar voor de leden van de Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen,
  3. het plaatsen van foto’s in de nieuwsbrief van Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen, die door de vereniging uitsluitend aan de (ouders/verzorgers van) leden wordt verzonden,
  4. het publiceren van foto's en video's op het openbare gedeelte van de website van Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen,
  5. het publiceren van foto's en video's op de sociale media van de Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen,
  6. het publiceren van foto's in gedrukte media.

Het geven van toestemming kan op twee manieren:

  • Voor leden onder de 16 jaar moeten de ouders/verzorgers toestemming geven. Deze toestemming wordt door het invullen en ondertekenen van een formulier gegeven. De op dit formulier ingevulde toestemmingen worden digitaal centraal opgeslagen. Op mijn.zdrv.nl kunnen leden en/of hun ouders/verzorgers nakijken welke toestemmingen er geregistreerd staan.
  • Voor leden vanaf 16 jaar is erop mijn.zdrv.nl de mogelijkheid om zelf aan te geven welke toestemmingen zij geven. Ook mogen zij gebruik maken van bovenstaand formulier.

Voor beide manieren geldt dat de toestemming geldig is totdat deze door het lid of de ouders/verzorgers wordt ingetrokken of bij het beëindigen van het lidmaatschap. De vereniging herinnert eens per jaar, de leden die toestemming hebben gegeven, dat deze nog steeds geldig is.