Diploma Zwemmen

Het diplomazwemmen vindt plaats op zaterdagochtend in het Veenweidebad in Mijdrecht tussen 07.55 en 10.05 uur. Het seizoen loopt van de eerste zaterdag van september tot en met de laatste zaterdag van juni. Wij houden rekening met de schoolvakanties van deze regio. De vakantiedata zijn vermeld in de agenda van deze website.
De afdeling Diploma Zwemmen is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS / Watervrienden Nederland). De deelnemers aan deze afdeling zijn daarmee ook lid van deze organisatie.

Licentie Nationale Zwemdiploma's


In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij zijn er trots op de Licentie Nationale Zwemdiploma’s te hebben behaald en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet u als ouder / verzorger zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en wordt de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid gelegd.

Diploma's

Het onderdeel Diploma Zwemmen kent diverse diplomamogelijkheden. De onderstaande diploma's worden alleen gegeven op zaterdagochtend tussen 07.55 en 10.05 uur.

Nationale Zwemdiploma's:

 • Zwemdiploma A, Zwemdiploma B en Zwemdiploma C

Zwemvaardigheidsdiploma's:

 • Zwemvaardig Basis 1 en 2
 • Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
 • Snorkelen 1, 2 en 3
 • Waterpolo 1, 2 en 3
 • Survival 1, 2 en 3
 • Synchroonzwemmen 1, 2 en 3
 • Aquasportief voor kids 1, 2 en 3
 • Wereldzwemslagen 1, 2 en 3
 • Plankspringen 1

Survival diploma's van ENVOZ:

 • Dolfijn Brons, Zilver, Goud en Diamant
 • Zwaardvis Brons, Zilver en Goud

 

Nationale Zwemdiploma's A, B en C

Deze diploma's en de Zwemvaardigheidsdiploma's, behoudens Zwemvaardig Basis 1 en 2, worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). De eisen waaraan een ieder moet voldoen liggen dus vast. Hiervoor wordt iedere week 40 minuten geoefend.

Kandidaten voor de Zwemdiploma’s A, B en C worden conform de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s beoordeeld. Deze normering beschrijft hoe onderdelen minimaal moeten worden uitgevoerd om het zwemdiploma te behalen. 


Hoe lang duurt het behalen van een diploma?

Allereerst willen we voorop stellen dat bij het lidmaatschap van onze vereniging het uitvoeren van zwemmen als hobby voorop staat. Wij willen dat onze leerlingen plezier in het zwemmen krijgen en houden, zodat ze geregelde zwembadbezoekers worden en liefst natuurlijk lid van de vereniging blijven.
Concrete uitspraken over de benodigde tijd voor een diploma doen we niet, omdat dit per leerling varieert.
Voor het behalen van het Zwemdiploma A doorloopt uw kind eerst de groepjes: Kikker, Krokodil, Pinguïn, IJsbeer, Zeehond en Dolfijn. Bij overgang naar een nieuw groepje ontvangt uw kind een tussendiploma.

Zwemvaardigheidsdiploma's

Ben je klaar met de Zwemdiploma's A, B en C dan kun je je zwemvaardigheid nog verder vergroten met Zwemvaardig Basis 1 en 2 en de Zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. Zwemvaardigheid bestaat uit 3 algemene diploma's, waarbij de reeds bekende zwemslagen technisch worden verdiept en nieuwe zwemslagen (samengestelde rugslag, vlinderslag en polocrawl) en vaardigheden (wrikken en keerpunten) worden aangeleerd. Verder zijn er 7 specifieke zwemvaardigheden, die elk uit 3 diploma's bestaan.

De ZDRV kiest voor welke diploma's gezwommen wordt. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen en welke diploma's zij al in hun bezit hebben. Meestal komen minimaal aan bod: zwemvaardigheid, snorkelen, waterpolo en survival. We wisselen de verschillende disciplines steeds met elkaar af. Een discipline duurt vaak een heel seizoen en na het afzwemmen wordt er weer met een nieuwe discipline gestart.

Survivaldiploma's

De survivaldiploma's worden door de ENVOZ uitgegeven. De serie Zwaardvis-diploma's is gericht op kennis maken met diverse zwem- en wedstrijdvormen zoals het aanleren van zwemslagen, keerpunten en zwemmend redden. De serie Dolfijn-diploma's is gericht op omgaan met een noodsituatie, zoals bij het ongewild te water raken bij bijvoorbeeld het om- of lekslaan van een boot of van een surfplank afvallen.

Afzwemmen en oudermeezwemlessen

Er wordt ongeveer iedere 12 weken voor de Zwemdiploma's A, B en C proefgezwommen en afgezwommen.
Kort voor het proefzwemmen is er een oudermeezwemles zodat u zelf kunt ervaren wat de leerlingen moeten kunnen en de vorderingen van uw kind(eren) kunt zien en bespreken met de instructeur.

Wachtlijst

Voor sommige diploma's hebben wij een wachtlijst. Dit is vaak voor het Zwemdiploma A. Soms ook voor de Zwemvaardigheidsdiploma's. Hoe lang de wachttijd is, is door ons niet aan te geven. Meestal kan uw kind 1,5 jaar na inschrijving bij ons terecht. Via het op deze website geplaatste inschrijfformulier kunt u uw kind opgeven voor zwemles. Uw kind wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en zodra er plaats is, nemen wij contact met u op. Wij plaatsen kinderen vanaf 4 jaar op de wachtlijst. Startende leerlingen (zonder Zwemdiploma A) van 9 jaar en ouder kunnen helaas niet bij ons terecht. 

Lesdag en -tijd

De zwemlessen vallen altijd binnen één van de drie periodes van 40 minuten op zaterdagochtend tussen 07.55 en 10.05 uur. De periode waarin een leerling zwemt, kan gedurende het seizoen binnen deze tijd wisselen, na afzwemmen of in verband met niveauwisseling. In verband met de hoeveelheid verschillende diploma's en de beperkte ruimte en tijd, bepaalt de zwemvereniging op welk tijdstip een leerling zwemt.

Leerlingen met beperkingen

Wij geven les aan leerlingen met ADHD, ADD, gehoorbeperking, gezichtsbeperking, verschillende vormen van autisme, lichte vorm van syndroom van Down, etc. In overleg met de ouder/begeleider kunnen we bepalen of een leerling bij ons geplaatst kan worden, in welke groep en met welke benodigde begeleiding. Bij deze leerlingen werken we allereerst toe naar de zelfredzaamheid en het zwemveilig zijn. Dit wordt bij voldoende zelfredzaamheid en vaardigheid beloond middels een certificaat of als de leerling aan alle eisen voldoet middels een
Zwemdiploma A. 

Contributie en betaling

Ieder seizoen wordt rond september/oktober onze Algemene Vergadering (AV) gehouden. Hier wordt de contributie van het nieuwe seizoen vastgesteld. Na de AV ontvangt u een factuur voor de contributie over het gehele seizoen. Zie lidmaatschap voor de meest recente tarieven.

De contributie van onze vereniging kan zo laag worden gehouden omdat wij enkel met onbetaalde vrijwilligers werken. De instructeurs hebben een gedegen gecertificeerde instructeursopleiding gevolgd of zijn in opleiding en staan onder toezicht van een ervaren opgeleide instructeur. Het voordeel is dat alle instructeurs met heel veel plezier lesgeven en de kosten voor leden laag gehouden kunnen worden om zo zwemmen als betaalbare hobby uit te oefenen.

Vertrouwenspersonen

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. De vrijwilligers van onze vereniging zijn in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met (jonge) kinderen.

Daarnaast vinden wij als zwemvereniging het belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst. Voor meer informatie: klik hier.

Meer informatie?

Vul dan het contactformulier in.